Voorwaarden

De verhuurder (tevens eigenaar) biedt de volledig gemeubileerde en ingerichte vakantiewoning aan en de huurder aanvaardt het in de staat zoals het zich bevindt: in uitstekende staat van onderhoud, veiligheid en hygiëne. De vakantiewoning is exclusief bestemd voor tijdelijke, korte termijn verhuur. Verhuur voor langere periodes (bv. seizoenverhuur, overwinteren, etc.) is in overleg mogelijk en hiervoor kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

De huurder moet minimum 25 jaar oud zijn en gedurende de gehele huurperiode aanwezig zijn in de woning voor begeleiding van jongeren/kinderen die eventueel in de woning verblijven. Bij de reservering dient een kopie ID-kaart of paspoort te worden verstrekt.

De huurprijzen zijn inclusief reserveringskosten, elektriciteit, water en toeristenbelasting. De kosten voor elektriciteit zijn gebaseerd op normaal verbruik (max. 15 kWh per dag). Meerverbruik (bv. vanwege veelvuldig gebruik van de airconditioning of verwarming) wordt verrekend tegen een tarief van € 0,35 per kWh. Gasverbruik (alleen in Villa Vinalopo) wordt in de winterperiode (van 15 oktober t/m 15 maart) verrekend op basis van werkelijk verbruik, tegen een gasprijs van € 1,25/ltr of € 4,50/m3. De huurprijzen kunnen te allen tijden door de verhuurder worden aangepast, behalve voor reeds afgesproken reserveringen en boekingen.

Binnen 7 dagen na reservering dient 30% van het huurbedrag, met een maximum van € 300,00 als aanbetaling te zijn voldaan. Pas als de aanbetaling binnen de gestelde termijn voldaan is, is de reservering definitief. Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aankomst te zijn voldaan, in gebreke waarvan, de reservering wordt geacht door de huurder te zijn geannuleerd. De borg wordt terug overgemaakt op uw rekening binnen 2 weken na vertrek. Met het bedrag van de waarborgsom wordt na de huurperiode eventueel door de huurder of medegebruikers veroorzaakte schade of andere tekortkomingen verrekend. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Annuleringen zijn mogelijk tot uiterlijk 8 weken voor aankomst. Het betaalde huurbedrag zal binnen 10 dagen na annulering worden gerestitueerd, waarbij een bedrag van € 200,00 aan boekingskosten in mindering zal worden gebracht. Bij annuleringen na 8 weken voor aankomst is het gehele huurbedrag, exclusief de eindschoonmaak, de extra services en de borg verschuldigd.

Op de dag van aankomst is de woning normaal gesproken vanaf 16:00 uur beschikbaar. Mocht u eerder aankomen, laat ons dat even tijdig weten en we proberen een oplossing te vinden.

Op de dag van vertrek dient u vóór 10:00 uur de woning te hebben verlaten, zodat de eindschoonmaak kan plaatsvinden. Bij vertrek dienen de koelkast, de diepvriezer, de vaatwasser, de oven, de magnetron, het koffiezetapparaat etc. leeg en schoon te worden achtergelaten. Het servies moet netjes en schoon in de kasten staan, zoals bij de intrek van de woning. Het beddengoed dient u zelf af te halen en samen met de gebruikte handdoeken achter te laten in de badkamer. De BBQ (indien aanwezig) dient geheel schoon te zijn. Alle kosten die ontstaan doordat de woning niet op tijd verlaten is en/of bovenstaande niet in orde blijkt te zijn (extra schoonmaakkosten) zullen op de huurder worden verhaald, met een minimum van € 75,00.

Goederen die achterblijven na het vertrek, worden 1 week bewaard, maar de verhuurder neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Op verzoek kan de verhuurder zorgen voor het nasturen van de goederen, op kosten van de huurder.

Het verblijf van meer personen in de vakantiewoning dan in de huurtabel is aangegeven, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, en kan bij niet naleven leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst door de verhuurder zonder teruggave van de huurgelden. Onderverhuur of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid van de verhuurder: de verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, ongevallen of schade welke is gebeurd tijdens het verblijf, behalve wanneer die het gevolg is van een tekortkoming die de verhuurder is aan te rekenen.

In geval van annulering door overmacht, zoals natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar e.d. kan de verhuurder zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden.

De huurder heeft in dat geval recht op de terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de huursom. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het verrichten van handelingen, of nalaten daarvan, van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers, voor zover het gaat om schade die hen kan worden toegerekend.

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te (laten) controleren. Indien de huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels niet of niet behoorlijk naleven, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder teruggave van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk ook het niet respecteren van de nachtrust of het veroorzaken van overlast.